CSSyes

Haddii ubadkaaga uu kuliyad aado, isaga ama iyadu waxay kasban karaan $20,000 dheeraad ah sanadkiiba kaa soo ah mid ka badan  ilmaha aanan kuliyada aadin.

Oo lacagta kaliya ma ahan, laakiin badanaaba waa run in lacagtu ay tahay waxa u dhaxeeya arday wanaagsan iyo waxbarasho haboon.

Sidaa ma sii aha.

Haddii ardaygaaga yahay mid deggan Minnesota,
haystana 3.0 GPA ama ka badan, buundada ACT
uu haystana tahay 20 ama ka wanaagsan, oo uu
buuxiyay shuruudaha maaliyadeed, isaga ama iyadu
waxay heli kartaa lacagta waxbarashada laysaga
bixiyo oo lacag la'aan ah oo uu ku
dhigto Kulyadda St. Scholastica.

CSSyes micnaheedu waa kulyad gaar loo leeyahay, afar sanadood ah, qaran ahaan heer wanaagsan gashay, oo la isku barro waxbarashada aadaabta.
Lacag la'aan.

Sida machad waxbarashada oo 101-sano jirsaday ee ku yaala Duluth, Minnesota, Kuliyadda St. Scholastica waxay gashay heerka ugu sareysa ee kuliyaddaha wadanka sida ay qortay US News & World Report.

Fasaladeena waa kuwa yar; macalimiinteena badankooda waxay haystaan shahaadooyin sar-sare ee takhasus laan cilmi; oo hadda macalin kasta waxaa ku soo aada 13 arday kaliya, wiilkaaga ama gabadhaada waa la hubaa in ay helayaan feejignaan shaqsi ee macalinkooda.

Tani waxay micnaheedu tahay in ay wax kasta ku xalinayaan si hal-abuur leh, ayna u fekirayaan si daliil-raadis ah oo ayna si joogta ah ay waxbaranayaan. Oo taasi waxay micnaheedu tahay inaad meel fog aadi doonto aadna kasban doontid in ka badan wixii aad u maleyneysey ee aad islahayd waa suurtogal.

Apply for CSSyes hadda oo ubadkaaga ka caawi in uu kasbado waxabarasho uu u qalmo.

Download the CSSyes brochure (pdf). Ama contact our admissions office si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.

Apply to St. Scholastica Apply to CSSyes Contact Admissions

  • "Waan ku faraxsan nahay dalabkeyga ahaa ee aan ku imid kulyadda St. Scholastica maxaa yeeley qoyskayga iyo aniga waan isla garanay maal-gelinta halkan, waxaan wada dareennay waxa aan u meleyneyney in iskuulka dad weynaha ay ku kici doonto. Waaxyaha ogolaanshaha iyo deeqda-waxbarashada way inala qabteen wax kasta oo inaga caawiya hanaanka oo aan fahano in kulyadda St. Scholastica ay tahay mid la awoodi kara. U qalmitaan way ka badan tahay."

    – Jacob

  • "Waxaan ka dhashay qoys daqligooda-hooseeya oo waxaan bixiyaa in ka yar inta aan bixin la'haa kuliyaddaha dad weynaha. St. Scholastica waxay iga caawisay in ay ii tilmaanto deeqaha-waxbarasho ee ugu fiican oo ka dhigay mid la awoodi kara. Waxaan ka maqsuuday in aan ogaado in aan waxbarashada ugu wanaagsan aan ka heli doono kulyad iga caawisa inta aan ku sii jirro safarka waxbarashada."

    – Rachael

  • "Waaxda Gargaarka Maaliyadeed ee St. Scholastica waxay diyaar u yihiin oo ay doonayaan in iskuulka ay ka dhigaan mid ay heli karaan kuwa danaha  dhabta ay ka hayso waxbarasho guud iyo abaal-marino lacageed oo sanad kasta ah iyo  deeq-waxbarasho iyo gargaar. Tayada ugu sareysa ee adeeggyada ay bixio,  dhigashada St. Scholastica waxay shaki la'aan ii ahayd maal-gelin la isku hubo.

    – James